torstai 17. maaliskuuta 2011

My Beloved, Fill Me with Your Spirit

My Beloved, Fill Me with Your Spirit

- Isha Natha


29th of April 2009:
A spiritual revolution is needed now. The human kind has arrived on a verge and changes need to take place. This transformation on a wider scale is born from within each individual. This is the work of every living being on Earth and in other worlds. There is not much Divine Love or Divine manifestations in any of the forms on Earth, but only products of the ego and selfishness. This cannot continue. A change of direction is needed.

All being and living is One. Everything has come from one God and is eternally one in God. You, me, this, that... these are just names for outer forms, the reality of existence is hidden in that which cannot be seen with the eye, nor heard with the ear. When you arrive at the beginning of the bridge, you will come to see that everything which you previously held as real, doesn't appear as real as before. When you succeed in crossing the bridge and arrive in God, you will know what is real and what is relative, but this difference too is just apparent. Everything is one in God, eternally.

The bridge I mentioned is the Holy Spirit, the eternal pulse of the created which effects all and makes all life possible. It is Sound and Light. When you mature inwardly and arrive inwardly at the beginning of the bridge, then you know that at the other end there is God and He has waited for you there for a long time, since He created you of Himself and put you out to the world. He is waiting for you, each of us with an equal longing, and He welcomes us with open arms and Love. He doesn't care about what we have done or thought, He just longs us to Himself, so that He can be together with His children. Do you understand what this means? Your home is with God and us all children have one home in one God. We all have come from the same Creator, of His will and blessing, not from the will of this or that god. Father is One and He is the Creator and Beloved of all of us.

There are many ways to come to the beginning of the bridge which will lead us back to God. One of them is a prayer. It will silence your consciousness and you can easily hear the Sound which springs from within you. With my, Christs, blessing you will move forward on your journey when you just pray, and for just a moment among your worldly tasks give yourself to silence, then you can hear the stream of the Holy Spirit, the sound of many waters. When you become silent and settle within, open your heart. You might think it is difficult, but it isn't; just sit down and breathe deeply to calm yourself down and then say,



My Beloved, fill me with Your Spirit”,



and you will be fulfilled. Maybe sometime you have experienced this or you remember that something similar happened to you sometime earlier. Now is the time to go deeper and reveal that what you under your outer shell truly are. So when you sit down and let your breath become calm, let those silent words of prayer stream forth from your heart to Him as you yourself feel best and comfortable with. Just begin to speak and pray and as you continue this even for a short while you will notice that you become elevated in your inner experience and you start to hear that Sound, see the Light and so you reach the beginning of the bridge, to the communion of the Holy Spirit, which takes you still further to your Father. Remember that you should be open, open your heart even just little bit, just a little bit and you will feel elevated into peace and silence. When you arrive at the beginning of the bridge, me, Son of God – the Christ, will be there to guide you further.

During the last few thousand years the mankind has gotten under the power of doubt and delusion. So powerful is the power of duality that it makes the child to forget its home and its parents. That has happened to humanity and now is the time for the children to return their homes, to their beloved parents. You have now learned one easy and simple way to seek your way back home. And remember that I am there to help you and keep you safe when you begin to enter silence. I will take care of you and take you back home. But you must make an initiative and make an effort with a prayer and the power of the loving words to get into the communion of the Holy Spirit. You will understand everything better once you get started, you will get answers to your questions. Know that God is Love and God has created you so also you are entirely pure Love, but you are just used to seeing it differently. When you become silent, pray and listen to your inner Sound and you will come to know that you too, despite everything, are pure Love. This is my teaching today. Push forward, I – The Son of God, am there to help you.

* * *

Thank you Moolanatha for the English editing.

tiistai 15. maaliskuuta 2011

Rakkaimpani, Täytä Minut Hengelläsi

Rakkaimpani, Täytä Minut Hengelläsi


  • Isha Natha


29.huhtikuuta 2009:

Nyt tarvitaan henkistä vallankumousta. Ihmiskunta on saapunut jyrkänteen reunalle ja muutoksia tulee tapahtua. Tämä muuntautuminen laajemmassa mittakaavassa syntyy jokaisen yksilön sisältä käsin. Tämä on jokaisen olennon työ Maan päällä ja muissa maailmoissa. Maan päällä ei ole paljoa Jumalallista Rakkautta tai Jumalallisen ilmentymiä missään muodossa vaan vain egon ja itsekkyyden tuotteita. Tämä ei voi jatkua. Suunnanmuutos on tarpeen.


Kaikki oleva ja elävä on Yhtä. Kaikki on tullut yhdestä Jumalasta ja on ikuisesti yhtä Jumalassa. Sinä, minä, tämä, tuo... nämä ovat vain nimiä ulkoisille muodoille, olemassaolon todellisuus piilee siinä mitä ei silmällä voi nähdä, eikä korvin kuulla. Kun tulet sillan päähän niin huomaat jo miten kaikki aiemmin totena pitämäsi ei näytäkään enää samalla tavoin todelliselta kuin ennen. Kun onnistut ylittämään sillan ja saavut Jumalan luo, tiedät mikä on todellista ja mikä suhteellista mutta tämäkin ero on vain näennäinen. Kaikki on yhtä Jumalassa, ikuisesti.


Silta, jonka mainitsin on Pyhä Henki, luodun ikuinen syke, joka vaikuttaa kaikessa ja mahdollistaa kaikenlaisen elämän. Se on Ääni ja Valo. Kun kypsyt sisäisesti ja saavut sisäisesti sillan alkupäähän niin tiedä, että sen toisessa päässä on Jumala ja Hän on odottanut sinua siellä pitkän aikaa, siitä lähtien kun Hän sinut itsestään loi ja laittoi sinut maailmaan. Hän odottaa sinua, jokaista meistä tasavertaisella kaipauksella ja ottaa meidät Rakkaudella ja avosylin vastaan. Hän ei välitä siitä mitä me olemme tehneet ja ajatelleet, Hän vain kaipaa meitä takaisin Itsensä luo, jotta Hän voi olla yhdessä lastensa kanssa. Ymmärrätkö mitä tämä tarkoittaa? Sinun kotisi on Jumalan luona ja meillä kaikilla lapsilla on yksi koti yhdessä Jumalassa. Me kaikki olemme tulleet samasta Luojasta, Hänen tahdostaan ja siunauksestaan, emme tämän tai tuon jumalan tahdosta. Isä on Yksi ja Hän on meidän kaikkien Luoja ja Rakkaimpamme.


On olemassa monia keinoja päästä sillanpäähän, joka johtaa meidät takaisin Jumalaan. Yksi niistä on rukous. Se hiljentää tietoisuutesi ja voit helposti kuulla Äänen, joka kumpuaa sisältäsi. Minun, Kristuksen, siunauksella pääset matkassa eteenpäin kun vain rukoilet ja annat itsesi edes hetkeksi maailmallisten askareittesi lomassa hiljaisuudelle, silloin voit kuulla Pyhän Hengen virran, paljojen vetten äänen. Kun hiljennyt ja asetut paikoillesi niin avaa sydämesi. Ajattelet, että se on vaikeaa mutta ei se ole, istut vain alas ja hengität syvään rauhoittuaksesi, sitten sanot


"Rakkaimpani, täytä minut Sinun hengelläsi"


ja silloin sinä täytyt. Ehkä olet joskus kokenut tämän tai muistat tämänkaltaista tapahtuneen sinulle joskus aikaisemmin. Nyt on aika syventyä ja paljastaa se mitä ulkoisen kuoren alla todellisuudessa olet. Joten kun istut alas ja annat henkesi rauhoittua, anna niiden hiljaisten rukoussanojen virrata sydämestäsi Hänelle niin kuin sinusta itsestäsi tuntuu parhaalta ja luontevimmalta. Alat vain puhua ja rukoilla ja kun jatkat tätä edes lyhyen ajan niin huomaat, että kohoat sisäisessä tuntemuksessasi ja alat kuulemaan tuon Äänen, näkemään Valon ja näin saavut sillanpäähän, Pyhän Hengen yhteyteen, joka edelleen vie sinut Isäsi luokse. Muista, että sinun kuuluu olla avoin. Avaa sydäntäsi edes hieman raolleen, edes vähän, niin tunnet varmasti kohoavasi rauhaan ja hiljaisuuteen. Kun saavut sillanpäähän niin minä, Jumalan Poika - Kristus, olen siellä ohjaamassa sinut eteenpäin.


Ihmiskunta on viimeisten usean vuosituhannen aikana joutunut epäilyksen ja harhan valtaan. Niin voimakas on kaksinaisuuden harha, että se saa lapsen unohtamaan oman kotinsa ja vanhempansa! Näin on käynyt ihmiskunnalle ja nyt on aika lasten palata koteihinsa, omien rakkaiden vanhempiensa luo. Olet oppinut nyt yhden helpon ja yksinkertaisen tavan pyrkiä takaisin kotiisi.


Ja muista, että Minä olen sinun apunasi ja turvanasi kun aloitat hiljentymisen. Minä pidän sinusta huolen ja vien sinut kotiisi. Mutta sinun täytyy tehdä aloitus ja ponnistaa rukouksen ja rakkauden sanojen voimalla Pyhän Hengen yhteyteen. Ymmärrät kyllä kaiken paremmin kun pääset alkuun, saat kysymyksiisi vastauksen. Tiedä, että Jumala on Rakkaus ja Jumala on sinut luonut, joten myös sinä olet läpeensä puhdasta Rakkautta mutta olet vain tottunut näkemään asian toisin. Kun hiljennyt, rukoilet ja kuuntelet sisäistä Ääntä niin opit tuntemaan, että sinäkin olet kaikesta huolimatta puhdasta Rakkautta. Tämä on tämänpäiväinen opetukseni. Ponnistele eteenpäin, Minä - Jumalan Poika, olen sinun apunasi.

torstai 10. maaliskuuta 2011

Pyhän Luontomme muistaen Ishan Nathan kanssa

Pyhän Luontomme muistaen

Ishan Nathan kanssa


Reilun 6 kuukauden jälkeen kun en ollut virittäytynyt Isha Nathan läsnäoloon, Hänen nama-mantransa, Om Ishanathaye Namaha, alkoi kummuta sisältäni spontaanisti. Hetkessä olemukseni ja hermostoni täyttyivät Ishan – Jeesuksen Kristuksen -kultaisesta valosta, Rakkaudesta ja huolenpidosta.


Missä Sinä olet ollut?”, kysyin.

Ei! Vaan missä SINÄ olet ollut?”, Hän vastasi terävästi.


Jälleen kerran meitä muistutetaan siitä, että Satgurujen – Henkisten Mestareiden, olivatpa He fyysisessä kehossa tai eivät, apu on saatavillamme kaiken aikaa. Koskaan heidän apunsa ei ole etäällä meistä ja se on vain henkilökohtainen karmamme, joka saa meidät unohtamaan.


Tällä tavoin, meitä muistutetaan Pyhästä Luonnostamme, omasta Ikuisesta Itsestämme, uudelleen ja uudelleen. Onneksi Tämä Luonto on rakastava ja myötätuntoinen sillä jos se ei olisi niin epäilemättä me unohtaisimme emmekä enää koskaan muistaisi uudelleen.


Kumarten syvään Mestareiden jalkojen juuressa,

Om Namah Shivaya,

- Babananda, 10. maaliskuuta 2011

Remembering our Divine Nature with Isha Nath

Remembering our Divine Nature

with Isha Nath


After a good 6 months of not tuning into Isha Natha's presence, a chanting of His nama-mantra, Om Isha Nathaye Namaha, arised from within me. In a moment my being and nervous system was flooded with the golden light of Isha's – Jesus Christ's – Love and care.


Where have You been?”, I asked.

No! Where have YOU been!?”, He replied sharply.


Once again we are reminded that the help of the Satgurus – Spiritual Masters, whether They are in physical body or not – are available at all times. Never ever are Their help afar from us and it is only due to our own personal karma that we forget.


We are reminded of our Divine Nature, our own Eternal Self, in this way, again and again. Fortunately This Nature is loving and compassionate for if it weren't certainly we would forget and never remember again.


Bowing deeply at the feet of the Masters,

Om Namah Shivaya,

  • Babananda, 10th of March 2011

perjantai 4. maaliskuuta 2011

Blue-skinned on Kailash



Blue-skinned on Kailash

28.2.2011


We had a half-day Siva Yoga Mini-retreat in Helsinki on 26.2.2011. The number participating was few but we were all enthusiastic practitioners of Siva Yoga and we all knew Siddha Thirumular's Siva-mantra by heart. Most of us have started to learn the Three Divine Qualities. The Three Divine Qualities is the primary teaching of Thirumular's Siva Yoga.


Exercise during retreats consists of Siva Yoga's public contents: long Siva-mantra, double-breathing exercise and SoHam-meditation technique. The most important part of the exercise is to, regardless of the level of practitioner, tune in with Thirumular's consciousness. This is practiced by remembering Thirumular's name or his figure.

Legends tell that the story of Mahasiddha Thirumular begins from Mount Kailash of Tibet, a sacred place for both Hindu and Buddhist people. Kailash is a real exception among the places of pilgrimage of the world. It is incomparable in power and beauty. Kailash is the embodiment of Shiva. One can also find annotations of Kailash in numerous ancient legends. When the Master was living at Kailasha He was called Mahayogi Sundara Natha.


2707*: Siva's Five-Lettered Mantra Is the Final Refuge


Think of Him in your heart,

Praise Him as ”My Lord”

When the death approaches you, say:

Lord, You alone are my Refuge;”

Then will you receive

The Grace of Lord Letters Five seated,

The Lord who resides

In the snow-clad mountain of North (Kailas).


*Thirumandiram, Siddha Thirumular.


As we began the retreat we naturally tuned in with Master's consciousness and presence. At first we sang five Om-mantras and moved on to long Siva-mantra, which is repeated with constant rhythm over and over. When sung aloud like this, the power of Siva-mantra clears all the movements of mind leading practitioner to calm and quiet state of consciousness (Siva-consciousness).


As we sang the first round of Siva-mantras (which lasts c.a. 20 minutes at a time), I focused to the mantra letter by letter remembering Master in my heart and letting myself to merge into group's singing and bhakti. Mantra was repeating in a steady, sometimes accelerating rythm. I felt as being sucked in this sound mass. Holding my eye lids closed I kept my eyes pointed up and in the middle of the eye brows; as per instruction.

For some reason I happened to look down to my body while having my eye lids still closed. I was first surprised and I quickly lifted my look up again. However, as I was still singing Siva-mantra my eyes turned back down again and with wonder-struck mind I watched how my own body was blue. I was sitting in full-lotus posture, tigerskin on my loins, a rudraksha-mala around my neck and long, dark hair on my shoulders. I looked my body and realized it was Shiva's body. I looked again and saw myself sitting on the top of Mount Kailash, the magnificient snowy peaks of Himalayas in front of me. I understood that Master's Siva-mantra flows from Shiva's body and transforms sadhaka's body into Shiva's body. I have been reluctant to think Shiva as a blue-skinned yogi as He is represented in Hinduism. Now I saw how my own body was Shiva's body with all the detail. When Sivakami Amma was still in her physical body she mentioned that Satgurudeva had recently changed his own figure to that of Shiva while emerging to some of his students.


I do not know how I would comment this. I think that at certain times we need to have these experiences. It was wonderful to sit on the top of Kailash in that huge body of Shiva in icy wind and brightness. I thank Master for this blessing, bowing at His Lotus feet.


Om

Si Va Ya Na Ma

Ya Na Va Si Ma

Ma Va Ya Na Si

Si Ya Na Ma Va

Va Si Ma Ya Na

Om

In Siva Thirumular's Love

-Babananda, 3/2011


English translation: Vishwamitra